Tervehdys!

Arjen Aristoteles toimii tulkkinasi tutkijoiden outojen puheiden maailmassa. Kiinnostaako sinua esimerkiksi sotu-uudistus tai oletko pohtinut mitä viitebudjeteilla tarkoitetaan? Arjen Aristoteles pohtii eriarvoisuutta Suomessa ja selvittää vastauksia moniin kysymyksiin. Ja ihan ihmisten kielellä! 🙂

________________________________________________

Tavallisten ihmisten ja varsinkin median kiinnostus tieteeseen ja sen tuloksiin on kasvanut 2000-luvulle tultaessa. Tieteellisen tiedon popularisointi onkin nykypäivänä melko yleistä. Hyvänä esimerkkinä aiheesta on Turun yliopiston avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan kansantajuiset teokset tähtitieteestä.

Tutkimustiedon popularisointia opetetaankin opiskelijoille ja tutkijoille. Tutkijoiden odotetaan myös olevan valmiita kertomaan tutkimustuloksistaan medialle yleistajuisesti. Yliopistojen tehtävä on nykyään toimia entistä vahvemmin myös yhteiskunnallisena vuorovaikuttajana.

Arjen Aristoteles on sosiaalitieteellistä eriarvoisuuden tutkimusta popularisoiva mediakokonaisuus, jonka  tavoitteena on:

  • Tuoda tuoreinta sosiaalitieteellistä tutkimustietoa niin kansalaisten, opiskelijoiden, tutkijoiden kuin päättäjien ulottuville helppoon muotoon puettuna
  • Tehdä tutkimustietoa näkyvämmäksi kiinnostavalla tavalla ja samalla kääntää tutkija-tutkija -kieli kansantajuiseksi. Tutkimustiedon popularisointi onkin erittäin tärkeää, koska tutkimusten kielellinen ymmärrettävyys on usein haastavaa
  • Toimia hyödyllisenä tiedon kanavana sosiaalitieteiden parissa toimiville opiskelijoille kuin tutkijoille 
  • Esitellä laajoissa tutkimushankkeissa tuotettua tutkimusta myös päättäjille

 

how to write a paper hall pdfand get homework help hennepin county library from quizlets.co how to write an essay guidelines