Talouden taantuma koskettaa aivan eri tavalla vastavalmistuneita sekä jo pidempää työmarkkinoilla olleita. Suomessa tulojen eriarvoisuus ei johdu niinkään ihmisten iästä vaan syntymäajankohdan suhteesta talouden taantumaan. Ratkaisuna eriarvoisuuteen voisi olla joustava verojärjestelmä, jolloin erinäisin tulonsiirroin tuetaan nuorten työmarkkinoille siirtymistä etenkin talouslaman aikana, esimerkiksi erilaisin yritystuin.