Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä toimii hyvin, varsinkin kokoaikaisessa työsuhteessa olevilla. Tulevaisuudessa työn murros, esimerkiksi digitalisaation ja yrittäjyyden muotojen kautta, asettaa kuitenkin uusia haasteita sosiaaliturvajärjestelmälle. Kuinka esimerkiksi kartutetaan ansiosidonnaista sosiaaliturvaa henkilölle, joka työskentelee sekä palkansaajana että yrittäjänä?

Sosiaaliturvauudistusta valmistellaan perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeessa, TOIMI-hankkeessa. Lue lisää aiheesta: https://thl.fi/en/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/sosiaalipolitiikka/sosiaaliturvauudistus.