Julkisessa keskustelussa on tullut esiin huoli siitä, että perusturvan varassa elävien tulot ovat jääneet jälkeen muun väestön tuloista. Viitebudjeteilla voidaan arvioida kohtuullisen minimin mukaista kulutustasoa. Niiden avulla voidaan siis arvioida paljonko rahaa tarvitaan vältämättömään kulutukseen, joka mahdollistaa osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan. Viitebudjetti ei ole opas siitä kuinka tulee kuluttaa, vaan se osoittaa kuinka paljon rahaa tarvitaan arjen pyörittämiseen.

Uusimmat viitebudjetit vuodelle 2018: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/261735 

Havainnollistavia infograafeja: https://www.takuusaatio.fi/itseapu/mita-elaminen-maksaa