Leipäjonot tulivat Suomeen 1990-luvun laman aikana. Ruoka-apu parantaa monien ihmisten elämänlaatua, mutta se ei kuitenkaan poista köyhyyttä. Suurin syy turvautua ruoka-apuun on syvä taloudellinen huono-osaisuus. Monet ruoka-apuun turvautuvista kärsivät myös sosiaalisista ja terveydellisistä hyvinvoinnin vajeista.

Lue lisää:

Ruoka-apuun turvautuminen aiheuttaa häpeää

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2699-9/